Naučite više o povijesti Staroga Grada
Povucite za pregled vremenske crte. Klikom na krug otvaraju se detalji.

384. G.PR.KR.

Prije točno 2400 godina Grci s otoka Parosa u Egejskome moru utemeljili su grad kojeg su nazvali Faros (Φάρος). Porijeklo ovog imena još je uvijek nerazjašnjeno, ali je moguće da je nastalo glasovnom promjenom od imena matičnog otoka.

Najstariji natpis na grčkom jeziku koji govori o pobjedi Farana nad Jadasinima, 4. st.pr.Kr. (Muzej Dominikanskog samostana)
Maslinovik, arheološki ostaci grčke kule, 4. st.pr.Kr.
Lekit – grčka posuda za ulje, 4. st.pr.Kr. (Muzej Dominikanskog samostana)
Jeste li znali?

Stari Grad je Aristotelov vršnjak. Iste godine kada se u Stagiri na poluotoku Halkidici rodio ovaj znameniti grčki filozof i znanstvenik, osnovan je Faros.

02 - Antika

Antika

Iako su Parani zatekli snažnu ilirsku zajednicu na otoku, nakon kratke borbe uspostavljaju svoju vlast. Faros postaje samostalna država (polis) koja je kovala vlastiti novac, imala svoje radionice keramike i obilovala hranom koju je davalo plodno polje – Faroska hora (Xορα Φαρου), danas najbolje očuvana grčka parcelacija na Mediteranu. Nakon rimskog osvajanja u 3. st.pr.Kr. Faros postaje Faria, a polje se naziva Ager Pharensis te nastupaju duga stoljeća rimskog mira (Pax Romana).

Kamen međaš na kojem je uklesano „zemlja Matija Pitejevog“, 4./3. st.pr.Kr.  (Muzej Dominikanskog samostana)
Tor, grčka kula smještena uz prapovijesnu gomilu, 4. st.pr.Kr.
Kupinovik, arheološki ostaci rimskog gospodarskog imanja
Jeste li znali?

Ispod pločnika u Sridnjoj koli nalaze se ostaci jedne rimske ville urbanae, s geometrijskim mozaicima.

03 - Rano kršćanstvo

Rano kršćanstvo

Nakon Konstantinova edikta o toleranciji 313. godine započinje procvat ranokršćanske umjetnosti u prirodnoj simbiozi sa antičkom kulturom. U 6. stoljeću, u doba bizantskog cara Justinijana, kršćanska zajednica Farije podiže kompleks dvojnih crkava sv. Marije i sv. Ivana sa krstioničkim sklopom, smješten u jugoistočnom dijelu antičkog grada.  Crkve su bile ukrašene podnim mozaicima, a zidovi ukrašeni freskama.  Iako su Parani zatekli snažnu ilirsku zajednicu na otoku, nakon kratke borbe uspostavljaju svoju vlast. Faros postaje samostalna država (polis) koja je kovala vlastiti novac, imala svoje radionice keramike i obilovala hranom koju je davalo plodno polje – Faroska hora (Xορα Φαρου), danas najbolje očuvana grčka parcelacija na Mediteranu. Nakon rimskog osvajanja u 3. st.pr.Kr. Faros postaje Faria, a polje se naziva Ager Pharensis te nastupaju duga stoljeća rimskog mira (Pax Romana).

Detalj ranokršćanskog mozaika, 6. st. (Muzej Staroga Grada)
Mozaički medaljon s kantarosom  i golubicama, 6. st. (crkva Sv. Ivana)
Arheološki ostaci ranokršćanske dvojne crkve Sv. Ivana i Sv. Marije, 6. st.
Jeste li znali?

U ranokršćanskoj umjetnosti antički simboli dobivaju kršćansku konotaciju pa tako kantaros predstavlja izvor žive vode (Krista), golubice koje piju iz njega su simbol Duha svetoga, bršljan je simbol privrženosti, dok je paun simbol besmrtnosti.

04 - Srednji vijek

Srednji vijek

Početkom 8. stoljeća na otok prodiru Slaveni koji preuzimaju antičko ime za grad i otok – Hvar. U ranom srednjem vijeku na rubovima Polja osnivaju se sela Dol, Vrbanj i Pitve. Tijekom 12. stoljeća oblikuje se prvo rodovsko otočno plemstvo, a 1147. godine osniva se Hvarska biskupija sv. Stjepana. Po njoj ime dobiva i Polje sv. Stjepana (Campus Sancti Stephani). Nakon što je otok pao pod vlast Mletačke republike, sjedište biskupije seli se u novoosnovani grad Hvar.

Detalj kamenog ulomka s troprutim pleterom, 9. st. (Muzej Dominikanskog samostana)
Crkvica Sv. Kuzme i Damjana, 15. st. (Vrbanj)
Detalj iznad ulaza u crkvicu Sv. Jelene, 15. st. (Starogradsko polje)
Jeste li znali?

Ime otoka Hvara potječe od antičkih imena za današnji Stari Grad - Faros i Faria. U srednjem vijeku ime je slavenizirano u Huarra. Preseljenjem biskupije seli se i ime, a staro sjedište postaje Stari Hvar odnosno Stari Grad.

05 - Renesansa

Renesansa

Ovo razdoblje obilježeno je ustankom pučana pod vodstvom Matija Ivanića 1510. godine i provalama Turaka s kopna 1539. i 1571. godine. Renesansni plemić i pjesnik Petar Hektorović sredinom 16. stoljeća započinje gradnju svog ljetnikovca u kojemu je ostvario ideju mikrokozmosa – malog, zatvorenog svijeta u kojem prostor za život imaju sva božja bića – ribe, ptice, biljke i ljudi. Zbog turskih provala, ljetnikovac dobiva obilježja utvrde i postaje Tvrdalj. U crkvi sv. Petra nalazio se oltar obitelji Hektorović, za kojega je Petar Hektorović naručio sliku kod najvećeg venecijanskog majstora Tintoretta.

Ribnjak u Tvrdalju Petra Hektorovića
Naslovnica prvog izdanja Hektorovićevog Ribanja i ribarskog prigovaranja
Tintoretto, Oplakivanje Krista (Muzej Dominikanskog samostana)
Jeste li znali?

Prvo izdanje Hektorovićeva „Ribanja i ribarskog prigovaranja“ tiskano je u Veneciji 1568. godine.

06 - Barok

Barok

Tijekom 17. i 18. stoljeća Stari Grad se sve više okreće moru, i njegovi brojni kapetani, brodovlasnici i brodograditelji postaju utjecajan društveni sloj. Proširuje se Stara Riva i grade se brodogradilišta. 1605. godine započinje gradnja nove župne crkve sv. Stjepana koja je zajedno sa zvonikom najuspješniji graditeljski pothvat dalmatinskog baroka. Graditelji zvonika su na drugom natpisu iznad ulaza zabilježili da je prizemlje zvonika sagrađeno od kamenih blokova sa zidina Farosa, a na mjestu gdje je danas svetište hrama nekad je bio ulaz u grčki grad.

Crkva Sv. Stjepana i zvonik
Trg Škor
Krilati Erot iz 2. st. pronađen prilikom gradnje crkve i zvonika Sv. Stjepana
Jeste li znali?

Prilikom gradnje crkve i zvonika pronađeni su dijelovi dva rimska nadgrobna spomenika iz 2. stoljeća. Prvi, krilati Erot, nalazi se na južnom dijelu trga, dok je reljef rimske trgovačke galije ugrađen u prvoj lođi zvonika.

07 - 19. stoljeće

19. stoljeće

Otok Hvar 1813. godine postaje dio Kraljevine Dalmacije u sastavu Austro-Ugarske monarhije. Mirno stoljeće donijelo je Starome Gradu istinski prosperitet. Starogradska flota sredinom stoljeća broji preko 50 jedrenjaka koji plove i trguju cijelim Mediteranom. Uz Staru Rivu grade se brojne reprezentativne kuće. Gradi se i škola, Hrvatski dom, palača Biankini, palača don Šime Ljubića i dr. Stari Grad se širi i postaje živi obrtničko-trgovački, lučki gradić sa Sridnjom kolom kao žilom kucavicom grada.

Nova Riva, razglednica s početka 20. st.
Kapetanska soba (Muzej Staroga Grada)
Palača Biankini, sagrađena 1896. g. (Muzej Staroga Grada)
Jeste li znali?

Na otoku Lampedusi, u zapadnom Sredozemlju, pomorci i ribari iz Staroga Grada imali su 50 godina stalnu ljetnu koloniju. Učili su otočane s Lampeduse kako loviti i konzervirati srdele.

08 - 20. stoljeće

20. stoljeće

Početak 20. stoljeća obilježen je brojnim iseljavanjem zbog propasti vinove loze i ratova. Ipak, 1927. izgrađeno je javno kupalište na sjevernoj strani uvale. U drugoj polovici 20. stoljeća grade se vinarija, ljetno i zimsko kino, nove ceste, osnivaju se muzeji. Prekretnicu u životu grada označava gradnja hotela Helios 1960-ih godina. Od tog vremena Stari Grad se sve više okreće turizmu.

Vinarija u Starome Gradu, izgrađena 1950-ih g.
Razglednica iz 1960-ih g., s novoizgrađenim hotelima
Edward VIII. i Wallis Simpson u Starome Gradu, 1936. g.
Jeste li znali?

Stari Grad su tijekom 20. stoljeća posjetili Edward VIII i Wallis Simpson te Jacqueline Kennedy.

09 - 2016. godina

2016. godina

Stari Grad je u 2016 godini proslavio 2400 godina od svog utemeljenja što ga čini jednim od najstarijih gradova na tlu Europe.

Nakon 2400 godina kontinuiteta života na ovom prostoru, današnji Stari Grad poznata je turistička destinacija za sve one turiste koji cijene i dolaze u destinaciju zbog iznimno bogate kulturne baštine ali i zbog autentično mediteranskog načina života njegovog stanovništva koji će vas rado uključiti u svoju svakodnevnicu.

Stari Grad će vam pružiti osvrt na svoju 2400 godina dugu povijest ali će vam i pokazati kako se jedan mali mediteranski i otočni gradić snalazi u doba napredne tehnologije.

Jeste li znali?

Povijesna jezgra Staroga Grada i kulturni krajolik Starogradskog polja upisani su 2008. godine na UNESCO-vu listu svjetske baštine.

povratak na vrh