Znamenitosti Staroga Grada
Podijeli

Dominikanski samostan

Dominikanski samostan sv. Petra Mučenika utemeljen je 1482. godine. Nakon turskog napada na otok Hvar, krajem 16. st., utvrđen je dvjema okruglim kulama. U crkvi, ponovno sazidanoj 1896. godine, grob je velikog hrvatskog pjesnika Petra Hektorovića i njegove majke Katarine. Hektorovićevi stihovi na hrvatskom jeziku 16. stoljeća uklesani su nad ulaznim vratima u crkvu.

Brojne umjetnine ovoga samostana nalaze se na oltarima crkve (najljepše je drveno, obojano, renesansno raspelo na glavnom oltaru) i u samostanskom muzeju. Sigurno je najvrjednija slika Oplakivanje Krista venecijanskog majstora Tintoretta (1518.-1594.) koja se nekada nalazila na Hektorovićevom oltaru u crkvi. Muzej čuva najstarije natpise pronađene na tlu Hrvatske pisane grčkim jezikom, a svjedočanstva su burnog života grčkog Farosa, od 4. do 2. st. pr. Kr.

Samostan posjeduje veliku biblioteku s rukopisima i inkunabulama, a dio toga knjiškog blaga izložen je u muzeju samostana.

povratak na vrh